Raku

Rakubränning 
Efter att godset skröjbränts är det dags för rakubränning.
Föremålet glaseras med särskild krakelglasyr för att åstadkomma sprickor, där sot kan tränga in. Allt som inte glaseras blir sotsvart. Godset hettas upp i en tunna till ca 900-1000 grader, tas ut glödande i denna temperatur och placeras i ett kärl fyllt med sågspån. Spånen fattar eld men stryps genast genom att ett lock läggs på. En så kallad reduktion uppstår när syret försvinner.
Efter ca en halvtimme öppnas kärlet och resultatet är ofta förvånande, eftersom det aldrig går att  veta hur elden, glasyren och reduktionen påverkar godset.
Efterbehandlingen består av att  tvätta bort allt överflödigt sot.